Polityka Prywatności

Wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych osobowych, Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi oraz Rejestru Czynności Przetwarzania w Niepublicznym Przedszkolu Muzycznym „Tańczące Nutki” w Brzesku

Na podstawie: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/49/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. L 11 z 4.5.2016); Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000)

Zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Politykę bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych osobowych
w sklepie internetowym pod adresem www.zdrowienaczas.pl w brzmieniu stanowiącym

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest administrator strony internetowej www.zdrowienaczas.pl

§ 2.

Wprowadza się Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi w sklepie internetowym o nazwie www.zdrowienaczas.pl i ma upoważnienie do przekazania danych osobowych FOREVER LIVING PRODUCTS POLAND SP Z O O z siedzibą Aleje Jerozolimskie 92
Warszawa, 00-807

§ 3.

Wprowadza się Rejestr Czynności Przetwarzania w sklepie internetowym www. zdrowienaczas.pl

§ 4.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania i przestrzegania niniejszego zarządzenia.